Nástěnka

Co nás čeká v ČERVNU
Image
Putování skřítka Medovníčka - VČELIČKY
Výuka pro předškoláky
Inspirace pro práci s dětmi

Aktuality

13. 5. 2024 - Maminky a tatínkové mají svátek

Zveme všechny maminky a tatínky 16. května  od 15.15 hod. ke společnému setkání na zahradě MŠ. 

Po krátkém vystoupení pro Vás budou připraveny závavné koutky, kde si budete moci se svými dětmi pohrát, vytvořit něco ze dřeva, nebo se nechat opečovávat u kosmetičky, kadeřnice ...

 MŠ Víchová

O naší školce

Oficiální název:
Mateřská škola Víchová nad Jizerou, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace od 1.1.2003
Ředitelka školy: Andrea Zouharová
MŠ provozuje: mateřskou školu a školní jídelnu
Zřizovatel: OÚ Víchová nad Jizerou

Provozní doba MŠ: 6:30 - 16:30 hod.
Kapacita: 45 dětí
Počet tříd: 2 třídy
S dětmi pracují:
ředitelka: Andrea Zouharová
učitelky: Pavlína Bělonožníková, Viktorie Skálová, Alena Vaněčková, Nicola Rozumková

kuchařka: Jana Johánková
Vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka: Hana Svorníková
školnice: Zdeňka Hartigová

MŠ Víchová

Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází na okraji obce Víchové nad Jizerou mezi městem Jilemnice a obcí Poniklá. Spousta přirozeného přírodního prostředí je ideální možností propojení rodinné výchovy s edukačním procesem v mateřské škole.

O přijetí a zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy dle platných kritérií - viz. Pravidla pro přijetí. Doba pobytu dětí v mateřské škole je přiměřená jejich věku i možnostem a přizpůsobuje se požadavkům rodiny. Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, to znamená, že se rodiče mohou s ředitelkou školy i třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí.

Od školního roku 2003 - 2004 zapisujeme do naší mateřské školy také integrované děti. Integrovali jsme děti s vadou zraku, vadou řeči a kombinovanou vadou.

Pracujeme podle vlastního školního programu. Nabízíme standardní i nadstandardní péči o všechny děti. Navštěvujeme kulturní akce, pořádáme sportovní akce. Uskutečňujeme společná odpoledne s rodiči. Věnujeme se důsledně prevenci vadné výslovnosti. Jezdíme na půldenní výlety do okolí naší obce. Děti jezdí na kolech, lyžují a absolvují plavecký výcvik a navštěvujeme místní solnou saunu.

Dětem v naší mateřské škole zajišťujeme spokojený pobyt, dbáme, aby byl bohatý na pocitově kladné prožitky. Uspokojujeme nároky rodičů na práci školy a zvyšujeme jejich zájem o výchovně vzdělávací činnost. Dbáme, abychom udrželi současnou úroveň a dobré jméno školy. Snaha všech pracovnic naší mateřské školy směřuje k tomu, aby se zde děti cítily spokojené a šťastné.

MŠ Víchová
MŠ Víchová

Projekty

Image

Projekty

Image

bottom.jpg